Huyện Vĩnh Cửu

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 70% lao động làm việc qua đào tạo

Cập nhật lúc 04:53, Thứ Bảy, 18/01/2020 (GMT+7)

Theo UBND huyện Vĩnh Cửu, trong năm 2019, huyện đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 3,2 ngàn lao động, vượt 60% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đào tạo nghề cho hơn 1,5 ngàn lao động, trong đó, tổ chức 10 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 293 học viên, nâng tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo năm 2019 lên 67,6%. Trong năm 2020, huyện Vĩnh Cửu phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 70% lao động làm việc được qua đào tạo.

Ngoài ra, huyện Vĩnh Cửu tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, dự án của chương trình giảm nghèo và các chương trình kinh tế - xã hội lồng ghép như: quà tặng, cấp bảo hiểm y tế, cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ tiền điện, dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, tặng nhà tình thương... kết quả trong năm có 86 hộ vượt chuẩn nghèo và 728 hộ vượt cận nghèo.

Minh Quân

.
.
;
.
.