Huyện Tân Phú:

Nhân rộng các mô hình giảm nghèo

Cập nhật lúc 21:37, Thứ Sáu, 10/01/2020 (GMT+7)

(ĐN) - UBND huyện Tân Phú cho biết, trong năm 2020 huyện tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, dạy nghề, lao động việc làm, trợ giúp pháp lý... Huyện cũng nỗ lực nhân rộng các mô hình hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo bền vững đã và đang thực hiện hiệu quả ở các địa phương trong năm 2019 như: Thanh Sơn, Phú Sơn và Đắc Lua.

Ngoài ra, năm 2019, huyện Tân Phú đã thực hiện miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa cho trên 2,7 ngàn học sinh với số tiền trên 900 triệu đồng; hỗ trợ tiền điện cho 1.622 hộ nghèo với số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vận động cán bộ, nhân dân trong huyện, mạnh thường quân đóng góp và kết hợp với nguồn vốn của tỉnh xây dựng được 37 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 6 căn với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng.

Thủy Mộc

.
.
;
.
.