Huyện Tân Phú: Khảo sát nhu cầu học nghề và nguồn cung ứng lao động với trên 40 ngàn hộ dân

Cập nhật lúc 22:20, Thứ Hai, 20/01/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Nhằm tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc giám sát và điều tiết quan hệ cung - cầu lao động trên thị trường lao động tại địa phương cho những năm tiếp theo, thời gian qua, huyện Tân Phú đã chủ động lập kế hoạch điều tra cung - cầu lao động, khảo sát nhu cầu học nghề và nguồn lực cung ứng lao động với trên 40 ngàn hộ dân, điều tra nhu cầu lao động 42 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

TIN LIÊN QUAN
Đồng thời, rà soát và triển khai đồng bộ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, công tác dạy nghề, lao động việc làm, trợ giúp pháp lý... phù hợp với thực tiễn để hỗ trợ, khuyến khích các đối tượng yếu thế trong xã hội tự vươn lên; nhân rộng các mô hình hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Trong năm 2019, huyện Tân Phú cũng chủ động xây dựng và triển khai việc thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và kế hoạch hỗ trợ pháp luật lao động cho các doanh nghiệp. Qua đó đã tuyển và giới thiệu việc làm cho gần 3,6 ngàn lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đạt 120% so với kế hoạch. Cơ quan chức năng huyện cũng đã hướng dẫn 7 doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương và hòa giải 2 vụ tranh chấp lao động.

Ngọc Liên

.
.
;
.
.