Công tác thu - chi ngân sách bảo đảm đúng theo quy định

Cập nhật lúc 22:24, Thứ Hai, 20/01/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Trong năm 2019, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện được chú trọng thực hiện nhằm tạo chuyển biến trong việc quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước. Công  tác chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán giao, đúng Luật Ngân sách, các đơn vị chủ động sử dụng kinh phí ngân sách trong phạm vi đơn vị, địa phương mình, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương.

Cụ thể, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên 100 tỷ đồng, đạt 112,6% dự toán, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018; ước thực hiện chi ngân sách được 1 ngàn tỷ đồng, trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương được trên 940 tỷ đồng, đạt 105,1% dự toán tỉnh giao. Thời gian tới, huyện Tân Phú tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Vy Vy

.
.
;
.
.