Phòng Tài chính - kế hoạch TP.Biên Hòa: Nỗ lực trong phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật lúc 09:05, Thứ Hai, 20/02/2012 (GMT+7)

Ngoài việc thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp UBND thành phố trong điều hành thu chi ngân sách, những năm qua, Phòng Tài chính - kế hoạch (TC-KH) TP.Biên Hòa còn phối hợp các ngành liên quan khai thác các nguồn thu ngân sách để bảo đảm cân đối chi thường xuyên, đột xuất và tích lũy đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, trong năm 2011, TP.Biên Hòa đã thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước lên đến hơn 1.282,1 tỷ đồng (đạt 95% so với dự toán của tỉnh và đạt 104% so với Nghị quyết HĐND thành phố) và tổng chi cân đối ngân sách hơn 828,6 tỷ đồng (đạt 122% so với dự toán của tỉnh và 112% so Nghị quyết HĐND thành phố). Đặc biệt, với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ của đơn vị luôn quản lý tốt nguồn thu và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi theo định mức được giao, bảo đảm chi theo đúng chế độ, đúng quy định; kiểm tra quyết toán ngân sách kịp thời đối với các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước và quản lý ngân sách xã, phường theo đúng quy định; thực hiện triệt để tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

Cùng với công tác thu chi ngân sách, năm 2011, Phòng TC-KH TP.Biên Hòa còn phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hoàn thành tốt việc kiểm tra giá điện tại các khu nhà trọ; kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá tại các chợ trên địa bàn; thẩm định phương án bồi thường của các dự án xây dựng trụ sở các đơn vị, các công trình trên địa bàn; phối hợp thực hiện lập “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP.Biên Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, trong năm Phòng TC-KH TP.Biên Hòa cũng đã hướng dẫn thành lập mới 3 HTX (HTX Thanh Liêm, Tài Thành và Dân Sinh), hỗ trợ cho vay vốn cho 2 HTX khác với số vốn là 900 triệu đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 6.260 hộ (có 1.294 hộ phòng trọ) với tổng số vốn 964 tỷ đồng (trong đó cấp mới cho 3.063 hộ với số vốn 451 tỷ đồng). Đồng thời, phòng đã tăng cường cho công tác kiểm tra, quản lý các hộ kinh doanh, hỗ trợ ngành thuế chống thất thu, góp phần hạn chế việc kinh doanh dịch vụ văn hóa không lành mạnh, cùng các tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, từ năm 2006 đến nay, Phòng TC-KH TP.Biên Hòa luôn được UBND tỉnh tặng bằng khen. Đặc biệt, năm 2010, phòng đã được Bộ Kế hoạch và đầu tư tặng bằng khen về những thành tích trong lao động chuyên môn và mới đây vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho tập thể lao động xuất sắc.

 Mỹ Hạnh

 

.
.
;
.
.