Phát triển vùng sầu riêng VietGAP để xuất khẩu
Phát triển vùng sầu riêng VietGAP để xuất khẩu
Năng suất cao, giá tốt, môi trường sống trong lành… là các lợi ích mà nông dân vùng trồng sầu riêng VietGAP xã Xuân Định đang được hưởng.
.
.
.
.
.
.
.