[Infographic] Hôm nay có gì? Ngày 17-8-2022

Cập nhật lúc 07:51, Thứ Tư, 17/08/2022 (GMT+7)

Hôm nay 17-8, tiếp tục diễn ra phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 11 dự án luật, pháp lệnh và nghị quyết. Thành công của phiên họp chuyên đề này là một trong những yếu tố rất quan trọng quyết định chất lượng và sự thành công của Kỳ họp thứ 4.

Trong tỉnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội. Trong đó có hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thời gian qua, cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo, Tỉnh ủy, Ban TVTU đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết 18. Đến nay Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành sắp xếp tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh…

N.Hạ (tổng hợp) - Đồ họa: H.Quân

.
.
;
.
.