4 nhiệm vụ KH-CN được tuyển chọn thực hiện trong năm 2022

Cập nhật lúc 16:11, Thứ Sáu, 01/07/2022 (GMT+7)

(ĐN) - Ngày 30-6, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH-CN đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 thuộc Chương trình Nghiên cứu kinh tế, xã hội - nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực; lĩnh vực khoa học xã hội khác.

Trao giải cho các tác giả đoạt giải tại các cuộc thi liên quan đến KH-CN
Trao giải cho các tác giả đoạt giải tại các cuộc thi liên quan đến KH-CN

Theo đó, có 4 nhiệm vụ khoa học được tuyển chọn để triển khai thực hiện từ năm 2022 gồm: Đề tài Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đề tài Giải pháp tập hợp công nhân tham gia vào các tổ chức thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đề tài Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Đồng Nai; đề tài Tư duy lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh ở Đồng Nai đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở KH-CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thông báo danh mục 4 nhiệm vụ KH-CN trên Cổng thông tin điện tử của Sở để tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia thực hiện. Giám đốc Sở KH-CN tổ chức các hội đồng KH-CN tư vấn giao trực tiếp, tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH-CN theo quy định và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Hạnh Dung

 

 

.
.
;
.
.