Ngày làm việc thứ năm Hội nghị Trung ương khóa XIII

Cập nhật lúc 20:51, Thứ Hai, 09/05/2022 (GMT+7)

Ngày 9-5, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ năm.

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ năm
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ năm

Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận tại tổ về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

15 giờ 30, Bộ Chính trị họp để cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình nội dung Trung ương đã thảo luận về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Đề án Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đề án Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

TTXVN

.
.
;
.
.