Công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI 2021:

Đồng Nai tiếp tục ở nhóm tỉnh có chỉ số trung bình thấp

Cập nhật lúc 16:07, Thứ Năm, 12/05/2022 (GMT+7)

(ĐN) - Ngày 11-5, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021. PAPI đo lường và so sánh trải nghiệm, cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh/thành phố tại Việt Nam nhằm thúc đẩy xây dựng quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân.

Lĩnh vực quản trị điện tử của Đồng Nai đã được cải thiện từ nhóm trung bình cao lên nhóm cao nhất trong xếp hạng PAPA năm 2021. Trong ảnh: Nhân viên Trung tâm điều hành thành phố thông minh của TP.Biên Hòa theo dõi các chỉ số thống kê được từ các hoạt động của thành phố
Lĩnh vực quản trị điện tử của Đồng Nai đã được cải thiện từ nhóm trung bình cao lên nhóm cao nhất trong xếp hạng PAPA năm 2021. Trong ảnh: Nhân viên Trung tâm điều hành thành phố thông minh của TP.Biên Hòa theo dõi các chỉ số thống kê được từ các hoạt động của thành phố

Có 8 tiêu chí được đưa vào đánh giá xếp hạng chỉ số PAPI, gồm: Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, tính công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng ở khu vực công, thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường và quản trị điện tử. Các tiêu chí này được đánh giá ở 4 mức độ: Cao nhất, trung bình cao, trung bình thấp và thấp.

Theo công bố, chỉ số PAPI của Đồng Nai năm 2021 đạt 40,96 điểm, xếp vào nhóm tỉnh có chỉ số PAPI trung bình thấp. So với năm 2021 chỉ số PAPI của Đồng Nai giảm 1.55 điểm.

Tuy tổng điểm số xếp hạng PAPI năm 2021 có giảm so với năm 2020 nhưng Đồng Nai có 2 chỉ số được xếp hạng ở nhóm cao nhất, đó là chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân và chỉ số quản trị điện tử. Chỉ số thủ tục hành chính công được xếp nhóm trung bình cao. Có 3 lĩnh vực được xếp ở nhóm trung bình thấp là sự tham gia của người dân, tính công khai minh bạch, cung ứng dịch vụ công. Có 2 lĩnh vực bị đánh gia nhóm thấp là kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và quản trị môi trường.

So với năm 2020, Đồng Nai có thêm một lĩnh vực cải thiện từ nhóm trung bình cao lên nhóm cao nhất, nhưng có thêm một lĩnh vực từ nhóm trung bình thấp xuống nhóm thấp.

Công Nghĩa

 

.
.
;
.
.