Tích cực tuyên truyền, xây dựng niềm tin trong nhân dân

Cập nhật lúc 16:25, Thứ Ba, 09/11/2021 (GMT+7)

(ĐN) - Ngày 9-11, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức bộ máy và hoạt động của đơn vị trong năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, thực hiện các quy định, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giải thể, hợp nhất các phòng chuyên môn, từ 6 phòng với 42 biên chế, xuống còn 3 phòng với 28 biên chế. Số lượng biên chế của đơn vị đã giảm mạnh, trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng, nhưng đội ngũ cán bộ, chuyên viên của đơn vị đã đoàn kết, đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Cụ thể năm 2021, hệ thống ngành Tuyên giáo của tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, như: Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết XIII của Đảng; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Bên cạnh đó, hệ thống ngành Tuyên giáo còn tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề phát sinh. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trong năm; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, địa phương; việc thực hiện các dự án trọng điểm được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh...

Đặc biệt, trong những tháng vừa qua, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4, hệ thống tuyên giáo đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm bắt được quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các giải pháp của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu gợi mở một số vấn đề để công tác tuyên giáo của tỉnh ngày càng đạt hiệu quả cao
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu gợi mở một số vấn đề về công tác tuyên giáo

Cùng với đó, hệ thống tuyên giáo của tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, trong năm 2022 toàn ngành sẽ tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu Ban TVTU, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng các nhiệm vụ chính trị liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo; tiếp tục tuyên truyền, triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền toàn diện đời sống xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch; chỉ đạo định hướng văn hóa - văn nghệ, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao giá trị tinh thần cho nhân dân…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng xây dựng Đề án trang bị hệ thống hội nghị trực tuyến từ Trung ương về cơ sở (hiện nay ở Đồng Nai, hệ thống này chỉ kết nối được từ tỉnh tới huyện, chưa kết nối được tới cấp xã); đồng thời quan tâm, tạo điều kiện luân chuyển đối với lãnh đạo cấp phòng đã công tác nhiều năm tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để đội ngũ này có thêm động lực phấn đấu trong công tác.

Trước những kết quả đạt được của công tác tuyên giáo, cùng những hạn chế và dự báo tình hình thời gian tới, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng đã gợi mở một số vấn đề để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, tìm ra được “từ khóa” nhằm ngày càng làm tốt hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa công tác tuyên truyền để trong Đảng, trong dân hiểu rõ thế nào là “tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” như chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; về nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, ngành trong Đảng bộ tỉnh… Đồng chí lưu ý, khi xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết nói chung, trong đó có các báo cáo liên quan đến công tác tuyên giáo, quan trọng là phải đánh giá sâu những cái được, chưa được, kinh nghiệm và giải pháp, tránh viết báo cáo theo kiểu thống kê tổng hợp.

Đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo về hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thời gian qua
Đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo về hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thời gian qua

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, hiện nay bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giảm đáng kể so với trước, nhưng Ban Tuyên giáo đã có sự cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí cho rằng, công tác tuyên truyền là tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân, khi làm tốt điều này là sức mạnh của chúng ta. Thời gian tới, hệ thống ngành Tuyên giáo của tỉnh tiếp tục tuyên truyền xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng bằng những việc làm cụ thể mà cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị đã chăm lo cho dân. Đảng luôn song hành vì lợi ích của nhân dân, những việc gì làm chưa tốt thì chân thành sửa sai, tuyên truyền giải thích minh bạch cho nhân dân để dân hiểu rõ, đúng vấn đề, qua đó ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân. Thời gian qua, báo chí trong tỉnh đã tuyên truyền được nhiều gương người tốt, việc tốt, góp phần xây dựng niềm tin trong nhân dân được vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đơn vị, địa phương kiện toàn người phát ngôn ở đơn vị mình để tỉnh có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đội ngũ này làm tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên để thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng. Hàng tuần, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có các bài viết trên Báo Đồng Nai về định hướng phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực để dẫn dắt dư luận xã hội về sự phát triển của Đồng Nai trong từng giai đoạn, nhiệm kỳ cụ thể. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; bảo vệ được giới trẻ trước những cạm bẫy của tệ nạn xã hội, thông tin xấu - độc, sai trái, không đúng sự thật trên mạng xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là những báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng để lan tỏa ra xã hội những thông tin tích cực, những điều tốt đẹp trong cuộc sống, làm tốt công tác vận động quần chúng và tích cực học tập, làm theo Bác, trở thành việc làm thường xuyên, rất đời thường…

Phương Hằng

.
.
;
.
.