Thêm nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Cập nhật lúc 11:04, Thứ Năm, 14/10/2021 (GMT+7)

(ĐN) - Sáng 14-10, UBND tỉnh đã triển khai quyết định số 4346/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đại diện LĐLĐ TP.Biên Hoà hỗ trợ lao động khó khăn tại các khu nhà trọ
Đại diện LĐLĐ TP.Biên Hoà hỗ trợ lao động khó khăn tại các khu nhà trọ

Theo đó, đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng năm 2021 (bao gồm cá nhân người thân có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và thương binh đang hưởng chế độ mất sức hàng tháng); Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng năm 2021; Hộ nghèo, hộ cận nghèo đang có tên trong danh sách được cấp có thẩm quyền quyết định theo chuẩn nghèo của tỉnh; Người dân đang thuê phòng trọ thời gian từ 1-5 đến 31-12-2021 (không bao gồm người thuê nghỉ, khác sạn, nhà nguyên căn, người đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước); Người thuê trọ phải thực hiện giãn cách giãn cách xã hội trong khu cách ly tạm thời, người lang thang cơ nhỡ; Người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tạm thời cho các đối tượng.

Mức hỗ trợ cụ thể như: Đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ người; hộ nghèo, cận nghèo mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ hộ; người thuê trọ (gồm tiền thuê trọ, điện, nước) hỗ trợ 300 ngàn đồng/ người (hỗ trợ 1 lần); người thuê phòng trọ phải thực hiện giãn cách xã hội và người lang thang cơ nhỡ trong các khu cách ly tập trung tạm thời hỗ trợ tiền ăn, mua vât dụng mức 120 ngàn đồng/ người/ ngày; người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tạm thời hỗ trợ 270 ngàn đồng/ người/ ngày (thời gian tính từ khu cách ly được thành lập). Các chính sách trên không thực hiện việc chống trùng với các chính sách theo nghị quyết 68. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và thực hiện chi trả cho các đối tượng. Có trách nhiệm định kỳ báo cáo kết quả và những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện chi trả các đối tượng. Sở LĐ-TBXH hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện hỗ trợ tại các huyện, thành phố theo quy định. Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách để đảm bảo thực hiện các chế độ hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này.

Lan Mai

.
.
;
.
.