Thành lập Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin về vi phạm trong kiểm soát dịch bệnh

Cập nhật lúc 15:25, Thứ Tư, 13/10/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Ngày 13-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) đã ban hành Quyết định số 40-QĐ/BCĐ về việc thành lập Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của cá nhân, tổ chức về các vi phạm liên quan kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin).

Theo đó, Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin gồm 5 thành viên do đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Tổ trưởng; đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ phó. 3 thành viên còn lại là các đồng chí: Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Từ Thiên Tú, Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Tư Hào, Phó chánh văn phòng Thanh tra tỉnh.

Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin có các nhiệm vụ, quyền hạn gồm: Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh và báo cáo của các thành viên Ban chỉ đạo liên quan đến các vi phạm về kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, Tỉnh ủy xử lý các phản ánh của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thực hiện các chế độ, chính sách và biện pháp phòng, chống dịch của cán bộ, công chức, viên chức… và các cơ quan nhà nước; tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, Tỉnh ủy chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý các sai phạm trong thực hiện và kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; tổng hợp và định kỳ báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh kết quả tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị nêu trên; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo tỉnh giao.

Đắc Nhân

.
.
;
.
.