Nhiều doanh nghiệp xin tạm dừng '3 tại chỗ'

Cập nhật lúc 18:02, Chủ Nhật, 05/09/2021 (GMT+7)

(ĐN) – Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng nai vừa có văn bản gửi UBND tỉnh trinh bày về những khó khăn của doanh nghiệp và người lao động khi thực hiện phương án '3 tại chỗ'.

 

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đang tổ chức cho hơn 500 lao động lưu trú tại doanh nghiệp hoạt động khá ổn định.
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đang tổ chức cho hơn 500 lao động lưu trú tại doanh nghiệp hoạt động khá ổn định.

Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp xin dừng thực hiện phương án “3 tại chỗ” do hết đơn hàng, hoặc doanh nghiệp qua kiểm tra của Đoàn liên ngành kết luận không đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động, người lao động không có việc làm. Trong các trường hợp nói trên, hằng ngày người lao động vẫn phải ở tại doanh nghiệp, dẫn đến sức khỏe và tinh thần bị ảnh hưởng, cần được giải quyết đưa về địa phương.

Ngoài ra, sau một thời gian dài thực hiện phương án “3 tại chỗ”, nhiều người lao động tại các doanh nghiệp tỏ ra mệt mỏi, lo lắng cho gia đình, mong muốn được trở về nhà. Các doanh nghiệp đã tiến hành vận động, thuyết phục, tăng thêm tiền lương để người lao động ở lại, nhưng vẫn có nhiều người lao động cương quyết và yêu cầu được bố trí trở về địa phương (đã có những trường hợp người lao động bỏ trốn ra khỏi nơi lưu trú tập trung của doanh nghiệp).

Tuy nhiên, hiện nay, có một số nơi vẫn chưa chấp thuận tiếp nhận người lao động tham gia “3 tại chỗ” trở về địa phương. Do đó, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc giữ người lao động ở lại nhà máy (đặc biệt doanh nghiệp đã dừng hoạt động 3 tại chỗ, người lao động không phải làm việc nhưng không thể trở về nhà).

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh xem xét và có ý kiến chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiếp nhận trở lại việc đưa người lao động trở về từ các doanh nghiệp trong các trường hợp nói trên. Đồng thời, có biện pháp  quản lý người lao động trở về phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

                                                                   Hương Giang

.
.
;
.
.