Một số quy định mới về cấp sổ hồng

Cập nhật lúc 17:56, Thứ Bảy, 04/09/2021 (GMT+7)

(ĐN) – Theo Thông tư 09/2021/TT-BTNMT của Bộ TN-MT ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thì từ ngày 1-9-2021, việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) có một số thay đổi, đơn giản thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân.

Cấp sổ hồng có một số thay đổi từ ngày 1-9-2021
Cấp sổ hồng có một số thay đổi từ ngày 1-9-2021

Thông tư trên có 3 điểm thay đổi là người dân khi đi làm sổ hồng sẽ không phải nộp kèm bản sao các giấy tờ như: Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân (căn cước công dân) và thêm các trường hợp đăng ký biến động đất đai được cấp sổ hồng.

Với những trường hợp sổ hồng đã được cấp chung cho nhiều thửa đất thì người dân sẽ được tách ra để cấp riêng sổ hồng đối với từng thửa đất. Người dân được Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định.

Những trường hợp người dân cho tặng một phần diện tích đất để làm đường giao thông, công trình thủy lợi hoặc các công trình công cộng khác thì sổ hồng sẽ được điều chỉnh lại và ghi rõ diện tích cho tặng và diện tích còn lại thuộc thửa đất, tờ bản đồ nào. Tương tự, khi nhà nước thu hồi một phần diện tích của thửa đất cũng được ghi rõ trong sổ hồng diện tích đất thu hồi và diện tích còn lại. Với những sổ hồng đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng một sổ hồng thì trên sổ đã cấp ghi rõ số thửa đất, tờ bản đồ, diện tích được tách ra để cấp riêng sổ hồng.

                                                               Uyển Nhi

 

.
.
;
.
.