Phát huy vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật lúc 14:16, Thứ Hai, 16/08/2021 (GMT+7)

Ngày 16-8, Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên (TCTV) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 64 điểm cầu với trên 2,2 ngàn đại biểu trong cả nước tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Đến dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, cùng 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và các bộ, ban ngành Trung ương...

Tại điểm cầu Đồng Nai, các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự…

* Tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, cùng với việc phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay, góp sức phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ Việt Nam và các TCTV đã triển khai học tập Nghị quyết Đại hội sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức mới đa dạng, hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, tiếp thu sâu sắc chỉ đạo tại hội nghị và hưởng ứng thiết thực Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các TCTV tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nghị quyết của Đảng gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức. Trước mắt tập trung dồn lực cao nhất, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay ngăn chặn đi đến đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19, tạo môi trường an toàn để xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh…

Với vai trò trung tâm khối đại đoàn kết, Đảng đoàn, lãnh đạo MTTQ và các TCTV đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan xây dựng Chương trình hành động cụ thể bằng các đề án, chương trình thiết thực, xác định rõ yêu cầu cần đạt được, người chỉ đạo, người thực hiện, thời gian hoàn thành... để nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là "Không phải Đại hội xong là coi như xong. Đây chỉ là mở đầu. Làm được hay không, có biến Nghị quyết thành hiện thực hay không, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không mới là thành công thực tế của Đại hội"…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, phối hợp thống nhất hành động trong khối đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam, nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức một Hội nghị thống nhất, phối hợp hành động giữa các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, với quy mô toàn quốc. Tại hội nghị quan trọng và ý nghĩa này, sau khi nghe báo cáo trung tâm, các đại biểu sẽ góp ý kiến bổ sung, biểu thị quyết tâm chính trị, đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt, Hội nghị sẽ được lắng nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên cơ sở đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức để thực hiện, đạt kết quả cao nhất, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân” - ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cũng đã quán triệt 6 nhiệm vụ trọng tâm của chương trình hành động, nhằm đưa Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn. Theo đó, điểm mới trong Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các TCTV là nội dung chương trình đã được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù và gắn kết chặt chẽ với vai trò, nhiệm vụ của từng TCTV. Qua đó, tiếp tục huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vào xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, làm rõ trách nhiệm của MTTQ và các TCTV phải tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời, phát động phong trào thi đua sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong đại dịch Covid-19; chung tay đoàn kết, nỗ lực cao nhất cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra…

* Vai trò nòng cốt chính trị xây dựng khối đại đoàn kết…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc tổ chức quán triệt hội nghị trên quy mô toàn quốc; thu hút đông đảo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành, các địa phương chứng tỏ tầm quan trọng của việc phát huy vai trò hạt nhân nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu phải tiếp tục đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động của MTTQ và các TCTV.

Đồng chí Tổng Bí thư cho biết, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng xác định nhiệm vụ phát triển của đất nước không chỉ cho những năm trước mắt mà cho cả một giai đoạn dài đến năm 2045- kỷ niệm 100 năm thành lập nước phải phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Để thực hiện được các mục tiêu cơ bản, quan trọng này, theo Tổng Bí thư không có cách nào khác là phải phát huy cho được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, với vai trò là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống chính trị nước ta, MTTQ Việt Nam và các TCTV cần làm tốt hơn nữa vai trò hạt nhân nòng cốt chính trị, có trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trực tiếp là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hành dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ phải là ba chân kiềng vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trước những diễn biến phức tạp mới, Tổng Bí thư yêu cầu cần tiếp tục nhận thức và quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, và chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định phải tiếp tục đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động của MTTQ và các tổ TCTV. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về thực hành phong cách dân vận theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực sự vì dân, phục vụ lợi ích của dân…

Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định, muốn vận động được nhân dân, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, thông qua hoạt động của MTTQ và các TCTV để đến với nhân dân. Phải xem đó là cơ hội để gần dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; kiểm nghiệm xem các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có đến được với nhân dân hay có, có nhận được sự đồng thuận của dân hay không…

Nguyệt Hà

.
.
;
.
.