Sẽ chuyển đổi trên 3 ngàn ha đất lúa

Cập nhật lúc 19:42, Thứ Tư, 07/04/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, toàn tỉnh sẽ chuyển đổi trên 3 ngàn ha đất trồng lúa. Cụ thể, chuyển sang cây hằng năm khác khoảng 680ha, chuyển sang cây lâu năm gần 865ha, chuyển sang trồng lúa kết hợp với nuôi thủy sản khoảng 109ha... Ngoài ra, toàn tỉnh cũng sẽ chuyển 1.850ha cây lâu năm có hiệu quả kinh tế không cao như: điều, cao su, mía, cà phê... sang cây ăn trái.

Sự chuyển đổi này căn cứ trên cơ sở khảo sát đánh giá lại chất lượng đất nông nghiệp, tiếp tục rà soát điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và giảm quy mô diện tích một số cây trồng hiệu quả kinh tế không cao.

Toàn tỉnh hiện có trên 170 ngàn ha cây lâu năm, tăng 188ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích tăng chủ yếu là một số cây ăn trái chủ lực của tỉnh như: chuối, xoài, sầu riêng, mít, bưởi...   

Bình Nguyên

.
.
;
.
.