Hoàn thành phương án chọn sách giáo khoa cho lớp 1, 2, 6 năm học 2021-2022

Cập nhật lúc 20:24, Thứ Hai, 05/04/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Sở GD-ĐT đã hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa dành cho các lớp 1, 2, 6 (năm học 2021-2022) theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 (chương trình hiện hành).

Kết quả lựa chọn sách giáo khoa sẽ được Sở GD-ĐT trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định trước khi gửi Bộ GD-ĐT.

Theo đó, Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa của Sở GD-ĐT đã chọn trọn 2 bộ sách giáo khoa lớp 1, 2 là Chân trời sáng tạo Cánh diều, mỗi bộ có 8 cuốn sách. Riêng với bộ sách giáo khoa lớp 1 có tên là Kết nối tri thức và cuộc sống chỉ có 2/8 cuốn sách được lựa chọn là ToánHoạt động trải nghiệm.

Đối với sách giáo khoa lớp 6, ở bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống có 7/10 cuốn được lựa chọn, bộ sách Chân trời sáng tạo có 8/10 cuốn được lựa chọn, còn bộ sách Cánh diều có 10/10 cuốn được chọn.

Đối với sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 có 5 cuốn được lựa chọn, gồm có 1 cuốn của NXB Đại học sư phạm Hà Nội, 2 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam và 2 cuốn của NXB Đại học Quốc gia TP.HCM.

Công Nghĩa

.
.
;
.
.