Dư nợ cho vay ngắn hạn tăng hơn 2,8%

Cập nhật lúc 20:41, Thứ Sáu, 02/04/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Thông tin từ Cục Thống kê Đồng Nai, tính đến cuối tháng 3-2021, tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 250,3 ngàn tỷ đồng, tăng gần 2,5% so với cuối năm 2020. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn ước đạt khoảng 130,3 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 2,8% so với cuối tháng 12-2020; dư nợ trung, dài hạn ước đạt hơn 118 ngàn tỷ đồng, tăng 1,8% so với thời điểm cuối năm 2020.

Trong thời gian qua, ngành Ngân hàng trong tỉnh đã thực hiện các chính sách về lãi suất và tỷ giá, các giải pháp tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng; triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh.      

Hải Quân


 

.
.
;
.
.