Các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào tỉnh gần 7 tỷ USD

Cập nhật lúc 20:50, Thứ Sáu, 02/04/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Sở KH-ĐT, đến nay, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư vào tỉnh 424 dự án với tổng vốn đăng ký gần 7 tỷ USD. Đây là quốc gia đang dẫn đầu trong 45 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai. Các dự án của Hàn Quốc đầu tư vào tỉnh có 375 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai, với tổng vốn gần 6,3 tỷ USD; còn lại 49 dự án đầu tư ở ngoài khu công nghiệp có vốn đăng ký hơn 630,3 triệu USD. Nguồn vốn của Hàn Quốc đầu tư vào tỉnh chiếm gần 22% trong tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Đồng Nai.

Hiện nay, Đồng Nai là nơi được nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc chú ý và muốn đầu tư vào công nghiệp, thương mại dịch vụ, năng lượng tái tạo, hạ tầng kỹ thuật. Trong năm 2021, dự tính nguồn vốn đầu tư của Hàn Quốc vào tỉnh có thể tăng thêm hơn 200 triệu USD. Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai đa số sản xuất hàng công nghiệp cung ứng cho thị trường trong nước khoảng gần 30%, sản lượng hàng hóa còn lại là xuất khẩu.

Khánh Minh

.
.
;
.
.