Đề xuất quy hoạch thêm 12 cụm công nghiệp

Cập nhật lúc 20:49, Thứ Sáu, 12/03/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Các huyện, thành phố vừa đề xuất tỉnh trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 nên tăng thêm 12 cụm công nghiệp để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 27 cụm công nghiệp với diện tích 1.600ha. Nếu tỉnh chấp thuận bổ sung các cụm công nghiệp thì sẽ có thêm khoảng 651ha. Đồng thời, các địa phương trong tỉnh cũng đề xuất hủy bỏ 3 cụm với diện tích 132ha. Như vậy, đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có thể sẽ quy hoạch 36 cụm công nghiệp với diện tích gần 2.052ha.

 Thực tế hiện nay, việc đầu tư cụm công nghiệp chưa hiệu quả, nhiều cụm đã quy hoạch từ lâu nhưng vẫn chưa triển khai thực hiện được như: Vĩnh Tân, Thanh Bình, Trị An, An Viễn, Phước Bình, Tam An... Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát lại việc bổ sung các cụm công nghiệp để đảm bảo tính khả thi và sử dụng đất có hiệu quả.

 Khánh Minh


 

.
.
;
.
.