TP.Biên Hòa: Giới thiệu 1.328 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Cập nhật lúc 09:45, Thứ Sáu, 12/02/2021 (GMT+7)

(ĐN)-  Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, TP.Biên Hòa và các phường, xã đã hoàn thành công tác tổ chức Hiệp thương lần thứ nhất với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Hội nghị Hiệp thương tại phường Hiệp Hòa
Hội nghị Hiệp thương tại phường Hiệp Hòa

Theo đó, đại biểu HĐND thành phố được bầu là 40 đại biểu (giới thiệu ứng cử 66 đại biểu). Cụ thể, Khối Đảng 4 đại biểu (giới thiệu 4 người); Thường trực HĐND và 2 Ban HĐND có 5 đại biểu (giới thiệu 7 người); UBND thành phố 3 đại biểu (giới thiệu 3 người); Khối Mặt trận – đoàn thể 5 đại biểu (giới thiệu 8 người); Khối Tôn giáo 1 đại biểu (giới thiệu 1 người); Khối Lực lượng vũ trang 2 đại biểu (giới thiệu 2 người); Khối cơ quan Nhà nước 5 đại biểu (giới thiệu 11 người); các đơn vị sự nghiệp 5 đại biểu (giới thiệu 13 người); Khối doanh nghiệp, HTX (ngoài Đảng) 3 đại biểu (giới thiệu 5 người); Khối phường, xã 7 đại biểu (giới thiệu 10 người).

Về tỷ lệ người ứng cử chia theo cơ cấu quy định bao gồm: Nữ 23 người (chiếm 35%); dưới 40 tuổi 10 người (chiếm 15%); ngoài Đảng 7 đại biểu (tỷ lệ 10%); tái cử 12 người (chiếm 30%).

Đối với 30 phường, xã, số lượng được bầu vào HĐND là 749 đại biểu (giới thiệu 1.262 người ứng cử). Dự kiến, TP.Biên Hòa có 8 đơn vị bầu cử; các phường, xã có 173 đơn vị bầu cử và các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sẽ có 30 khu vực bỏ phiếu riêng.

Hồng Mỹ

 

.
.
;
.
.