Hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn

Cập nhật lúc 20:08, Thứ Hai, 22/02/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Sở Xây dựng cho biết, đến nay tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

Theo đó, tỉnh đã hoàn thành việc cải tạo, xây dựng nhà ở cho 40/41 hộ nghèo. Đối với 1 hộ còn lại không thực hiện do hộ dân này không có nhu cầu nhận hỗ trợ.

Theo Quyết định số 33, việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khu vực nông thôn được thực hiện, kết hợp giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm. Thực hiện hỗ trợ theo nguyên tắc Nhà nước hỗ trợ theo phương thức cho vay vốn để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở với lãi suất ưu đãi, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở.

Về mức vốn vay, hộ gia đình thuộc diện đối tượng theo quy định có nhu cầu vay vốn, được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay.

Phạm Tùng

.
.
;
.
.