Phải nâng cao đời sống và tạo được niềm tin cho nhân dân

Cập nhật lúc 15:05, Thứ Ba, 12/01/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 12-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổng kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy và Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị.

Theo lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, hầu hết các nhiệm vụ về công tác dân vận của năm 2020 đã được triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Trong đó, các cấp ủy đã kịp thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống và vận động, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động Ngày Dân vận 15-10 sôi nổi, thiết thực, huy động đông đảo nhân dân tham gia. Từ đó, tạo chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới.

Đối với các cấp chính quyền, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại với nhân dân; cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ khi tiếp dân. Các chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo được thực hiện đầy đủ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Vận động nhân dân tích cực tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả dân vận của Đồng Nai trong những năm qua, nhất là năm 2020. Công tác dân vận của Đồng Nai đã huy động được cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, từng  đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và toàn dân, tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chung của toàn tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường, khen thưởng các tập thể đạt thành tích trong công tác dân vận năm 2020.
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường, khen thưởng các tập thể đạt thành tích trong công tác dân vận năm 2020.

Nổi bật là Đồng Nai rất thành công trong vận động nhân dân thực hiện các công trình, dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh, cho đất nước; điển hình như vận động nhân dân thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; vận động đồng bào tôn giáo, dân tộc tham gia các phong trào thi đua yêu nước…Theo đồng chí, muốn công tác dân vận đạt hiệu quả phải chú ý nâng cao đời sống nhân dân và tạo niềm tin cho nhân dân.

Đồng chí cho biết, Ban Dân vận Trung ương đã triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021, trong đó lưu ý năm nay tập trung mạnh cho thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Do đó, hệ thống chính trị của tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Phải làm sâu sắc giá trị xã hội chủ nghĩa bằng những quy tắc, quy chế dân chủ. Khi xây dựng chính sách phải hợp lòng dân thì mới thuyết phục được dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nêu rõ, bên cạnh những kết quả nổi bật về công tác dân vận của tỉnh đã làm được trong năm qua, cũng còn nhiều điều chúng ta phải suy nghĩ, còn nhiều việc tiếp tục phải làm và có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

Đồng chí cho rằng, công tác dân vận là đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân. Vì vậy, khi làm công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân phải thấy đây là một nghệ thuật, phải khéo. Đặc biệt, công tác dân vận phải thực chất, đi vào lòng dân, trao cho dân cơ hội để thực hiện quyền dân chủ. Trong đó, phải có cơ chế, quy định rõ ràng, cụ thể; phải phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với toàn bộ hoạt động của Đảng, của chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương; bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận hợp lý, có hiệu quả.

Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy lưu ý, chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - một sự kiện vô cùng quan trọng của toàn Đảng, toàn dân..., hệ thống dân vận toàn tỉnh cần tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần vào thành công của Đại hội. Đồng thời, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phương Hằng

.
.
;
.
.