Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tôn giáo

Cập nhật lúc 20:06, Thứ Năm, 21/01/2021 (GMT+7)

(ĐN) - Chiều 21-1, Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công  tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo năm 2021. Các đồng chí: Thái Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đào Văn Phước, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự.

Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu tại hội nghị
Trưởng ban Tôn giáo tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo Ban Tôn giáo tỉnh, năm 2020, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định. Các hoạt động tôn giáo hợp pháp và nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo được các cấp chính quyền quan tâm, giải quyết, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong đông đảo chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo. Mối quan hệ giữa các cấp ủy, chính quyền với các tôn giáo hợp pháp ngày càng được tăng cường.

Đặc biệt, thời điểm diễn ra dịch Covid-19, các tổ chức, cơ sở tôn giáo thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực phòng chống dịch bệnh. Đồng bào các tôn giáo an tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, tích cực tham gia công tác từ thiện – xã hội…, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Phước, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác dân vận tỉnh cho rằng, để làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong năm 2021, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ đảng viên và cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước cho chức sắc, tu sĩ, chức việc và đồng bào các tôn giáo.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, vừa giải quyết tốt các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, chính đáng của chức sắc, tu sĩ, chức việc, quần chúng tín đồ, vừa đảm bảo mọi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, thuần túy, theo hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận và đúng quy định của pháp luật, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục xác định “nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng”, “trách nhiệm công tác tôn giáo của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng”. Do đó, các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần chủ động, tăng cường công tác tranh thủ, vận động đồng bào có đạo, nhất là những chức sắc, tu sĩ, chức việc có vị trí cao, có uy tín trong các tôn giáo. Phối hợp thống nhất, đồng bộ giữa các ngành các cấp trong công tác quản lý, xử lý, giải quyết các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, mà nòng cốt là các cơ quan trực tiếp tham mưu công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Đào Văn Phước lưu ý thêm, trong năm 2021 sẽ diễn ra Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội Phật giáo cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2027, cần phải tập trung phối hợp để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ chuẩn bị các điều kiện để Đại hội Phật giáo cấp huyện diễn ra đúng pháp luật và quy định của Giáo hội.

Bên cạnh đó, cần tập trung tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào các tôn giáo; tăng cường công tác tranh thủ, vận động, tuyên truyền cho chức sắc, tu sĩ, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên dịa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp…

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo nhấn mạnh, trong năm 2021, Ban Tôn giáo tỉnh cần tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, UBND các huyện, thành phố nêu cao trách nhiệm để tham mưu Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo công tác dân vận tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng chủ trương của Đảng, chính pháp luật của nhà nước, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong đó, cần phải đề cao trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy; phải chú trọng phân công đảng viên chịu trách nhiệm theo dõi các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo địa bàn để kịp thời, phát hiện xử lý. Đồng chí Thái Bảo cho rằng, công tác tôn giáo có tính đặc thù, nhạy cảm, khó khăn và phức tạp, vì vậy, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong nắm bắt tình hình để kịp thời có phương án giải quyết hiệu quả nhất ngay từ đầu, tránh rơi vào tình thế đối phó bị động.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tăng cường quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo. Trong đó, cùng với tuyên truyền miệng, cần đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi qua các kênh phương tiện truyền thông đại chúng, nhân rộng các mô hình hay. Cần tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, quy hoạch và bố trí cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở cấp huyện, cấp xã; xem xét bố trí cán bộ là những người có chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, nhất là cán bộ ở cơ sở…

Thảo Lâm

.
.
;
.
.