Coi trọng phương thức nêu gương của đảng viên

Cập nhật lúc 18:26, Thứ Ba, 12/01/2021 (GMT+7)

(ĐN) - Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 vào chiều 12-1, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy cho rằng, năm 2020 là năm ngành Tuyên giáo của tỉnh đạt nhiều thành công lớn trong nhiệm kỳ 5 năm qua.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo 2020
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo 2020

Theo đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, cái lớn nhất của ngành Tuyên giáo là đã góp phần đáng kể vào thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí cho biết, ngành đã thực hiện nhiều biện pháp triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong đó, có việc tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đồng thời tích cực tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thay mặt Ban TVTU, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực của ngành Tuyên giáo. Đồng chí lưu ý, bên cạnh kết quả đạt được, ngành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần có biện pháp để thực hiện tốt hơn thời gian tới, như: công tác tuyên truyền, giáo dục nói chung và tuyên truyền, giáo dục về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn chưa thực sự hiệu quả, mang tính phong trào; chưa có hình thức tuyên truyền, giáo dục hiệu quả, thiết thực, phù hợp các đối tượng.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường và Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo, tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 1 thí sinh đạt giải nhất Hội thi kể chuyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường và Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo, tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 1 thí sinh đạt giải nhất Hội thi kể chuyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Cũng theo đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, tình hình thế giới, trong nước trong thời gian tới dự báo có nhiều thay đổi, vì vậy phải trang bị kiến thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để có sự hiểu biết đúng về tình hình; tích cực đấu tranh với các hoạt động phá hoại; quản lý tốt hoạt động báo chí theo đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; quản lý chặt chẽ mạng xã hội; các hoạt động của hội luật sư, các lĩnh vực xuất bản, văn học nghệ thuật. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục phải coi trọng phương thức nêu gương của đảng viên, xây dựng được các tấm gương tốt, điển hình tiên tiến, mẫu mực để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, trong năm 2020, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được Thường trực, Ban thường vụ cấp ủy giao. Đặc biệt, đã tập trung tuyên truyền đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tham mưu cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của BỘ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định 30-QĐ/TU của Tỉnh ủy về thực hiện quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và địa phương; tích cực đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch…

Năm 2021, toàn ngành chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức học tập và đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Tuyên truyền các sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước; như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội để đề xuất cấp ủy giải pháp chỉ đạo, xử lý vấn đề phức tạp, tạo ổn định, đồng thuận xã hội…

Phương Hằng

.
.
;
.
.