Quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia

Cập nhật lúc 11:34, Thứ Năm, 10/12/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Sáng 10-12, tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 16-3-2020 của Ban TVTU về “Thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; bí thư và phó bí thư các cấp ủy trực thuộc tỉnh; thường trực và trưởng, phó các ban chuyên trách HĐND tỉnh, các ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh và các đơn vị trực thuộc Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch HĐND - UBND, trưởng, phó công an và chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, an ninh quốc gia là vấn đề hệ trọng, tồn vong, sống còn của bất kỳ một thể chế, chế độ chính trị nào. Tại đất nước ta, thể chế chính trị do một Đảng lãnh đạo, đi lên con đường xã hội chủ nghĩa, thì việc thực hiện an ninh quốc gia chính là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; ổn định đời sống dân cư. Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống lại mọi hoạt động xâm hại an ninh quốc gia; là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và mọi công dân, trong đó công an nhân dân và quân đội nhân dân là những lực lượng nòng cốt.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của an ninh quốc gia, Ban TVTU đã ban hành Nghị quyết 15-NQ/TU- một nghị quyết rất quan trọng, không chỉ liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, mà tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để một tỉnh trọng điểm về phát triển kinh tế, thu ngân sách luôn đứng tốp đầu cả nước; có nhiều KCN nhất cả nước và đông đồng bào tôn giáo… luôn giữ vững được sự ổn định để phát triển đi lên; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Sau phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, hội nghị được nghe Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết 15-NQ/TU và nghe Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh Trần Tiến Đạt triển khai nội dung chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban TVTU.

Phương Hằng

.
.
;
.
.