Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) đầu tư theo phương thức PPP

Cập nhật lúc 20:57, Thứ Tư, 09/12/2020 (GMT+7)

(ĐN)-Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và UBND tỉnh Đồng Nai cùng các bộ: GT-VT, Xây dựng, Tài chính, KH-ĐT,TN-MT, NN-PTNT; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo việc triển khai dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Theo đó, xét đề nghị của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng ý kiến các bộ, ngành và UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP, hợp đồng BOT), Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ GT-VT là cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.

Giao Bộ GT-VT tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) và pháp luật có liên quan.            

Vân Nam

 

.
.
;
.
.