Tiếp tục củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc

Cập nhật lúc 12:08, Thứ Ba, 17/11/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Sáng 17-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020).

 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và cán bộ MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ…

Các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - MTTQ Việt Nam. Trong đó khẳng định, qua 90 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, MTTQ Việt Nam đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu chào mừng tại buổi họp mặt
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu tại buổi họp mặt

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nay là MTTQ Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc, là biểu tượng về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, là trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển nổi của các thế hệ người Việt Nam yêu nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Cùng sự ra đời và phát triển của MTTQ Việt Nam, ngày 24-3-1976, Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Đồng Nai được thành lập. Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh gồm có 21 vị ủy viên do ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng khu Đông Nam bộ làm Chủ tịch. Từ tháng 4-1977 cho đến nay, Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh đổi tên gọi thành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai và đã trải qua 9 kỳ Đại hội. MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn…

Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX. MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã và đang nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đã biểu dương những thành tích xuất sắc, những cống hiến to lớn của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, lòng nhân ái, ý chí tự lực, tự tường, năng động, sáng tạo và hoan nghênh MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên, tôn giáo, người uy tín, kiều bào Đồng Nai định cư ở nước ngoài… đã thể hiện tốt trách nhiệm của mình đối với quê hương, góp phần xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ tỉnh hằng năm.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” cho các cá nhân
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” cho các cá nhân

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mọi mặt, nhất là nội dung và phương thức hoạt động; khẳng định vị thế vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị. MTTQ Việt Nam tỉnh cần tập trung làm tốt vai trò của mình với tư cách là tổ chức liên minh chính trị, liên minh tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu của tỉnh Đồng Nai để củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường mong muốn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ MTTQ tiếp tục phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang, khắc phục những hạn chế, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa Đồng Nai phát triển nhanh và bền vững.

Dịp này, 12 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”. Toàn tỉnh có 130 cá nhân được trao kỷ niệm chương nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Nguyệt Hà

 
.
.
;
.
.