Đồng Nai tăng 16% diện tích rừng

Cập nhật lúc 21:08, Thứ Hai, 16/11/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Thống kê của ngành chức năng cho thấy, từ năm 2007 đến nay, diện tích đất rừng trên địa bàn tỉnh đã tăng dần từ 145,9 ngàn ha lên 169,2 ngàn ha, giá trị tăng thêm 23,2 ngàn ha, tương đương 16% diện tích rừng tự nhiên năm 2007.

Trong đó, diện tích rừng tự nhiên tăng từ 110,4 ngàn ha lên 123,5 ngàn ha, gần 12%; rừng trồng tăng từ 35,5 ngàn ha lên 45,6 ngàn ha, bằng 28,5%. Các khu vực có diện tích rừng trồng tăng là: núi Chứa Chan, rừng ngập mặn Long Thành - Nhơn Trạch, rừng phòng hộ thuộc các huyện Tân Phú và Định Quán.

Tỉnh đang duy trì chính sách khoanh nuôi, phục hồi rừng tự nhiên và trồng cây gây rừng ở khu vực đất trống, đồi trọc. Hiện tỷ lệ che phủ cây xanh trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 52% và tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 30%.

Ban Mai

.
.
;
.
.