Xây dựng Đồng Nai thành một cực tăng trưởng thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển

Cập nhật lúc 11:47, Thứ Sáu, 16/10/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, trưa 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc. Tới dự phiên bế mạc có lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ...

Tại phiên bế mạc, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Đồng Nai điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này:

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mặc Đại hội
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội

Kính thưa:  - Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa:  - Các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban đảng và Văn phòng Trung ương Đảng,

                   - Các quý vị khách quý,

                   - Thưa toàn thể đại biểu dự Đại hội.

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị trình Đại hội, Bản Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn Đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa toàn thể các đồng chí tham dự Đại hội,

Với tinh thần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trong 05 năm qua. Trên cơ sở đó, Đại hội đã xác định những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển của tỉnh trong 05 năm tới (2020-2025). Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã nghe nhiều báo cáo tham luận của các đại biểu tham dự Đại hội đánh giá, nhận định, làm rõ hơn kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trong 05 năm tới trên các lĩnh vực.

Từ thực tiễn kết quả đạt được trong 05 năm qua và dự báo tình hình những năm sắp tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, khẳng định: toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện; kinh tế tăng trưởng đạt mức cao so với bình quân cả nước; lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; quốc phòng- an ninh được củng cố, giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; công tác quản lý trên các lĩnh vực được tăng cường; công tác đối ngoại đạt kết quả tích cực; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội từng bước được
nâng lên.

Đồng thời, quyết định mục tiêu tổng quát trong 05 năm tới là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí và khát vọng phát triển; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tích cực, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh; xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế-xã hội; là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển”

Đồng thời, thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đó là: “ Phát triển kinh tế năng động và bền vững trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tương xứng với phát triển kinh tế và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Củng cố quốc phòng- an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị và Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tiếp tục xây dựng bộ máy các cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác phòng, chống, tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa các cấp ủy đảng với nhân dân; đổi mới hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; phát huy dân chủ, kỷ cương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân”.

Quang cảnh bế mạc đại hội
Toàn cảnh phiên bế mạc đại hội

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng; phát huy dân chủ, sáng suốt, lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI gồm 52 đồng chí đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức; đảm bảo tính liên tục, kế thừa để đảm đương những trọng trách nặng nề mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao.

Nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới với những thời và thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI sẽ tăng cường đoàn kết, đề cao trách nhiệm, phát huy những ưu điểm trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội xác định. Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu gồm 22 đồng chí tiêu biểu (20 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết), đại diện cho toàn Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đối với các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá X) trình Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội biểu quyết thông qua, Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XI) tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh lý để ban hành chính thức các Văn kiện của Đại hội. Đồng thời, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội và trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nội dung chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên  Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng các kế hoạch và chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa các vị khách quý,

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và kết quả thực hiện chương trình của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội vui mừng báo cáo với toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và toàn thể nhân dân tỉnh nhà: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI thắng lợi có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đây là tiền đề rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đặt ra trong 05 năm tới.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của tỉnh nhà, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) đoàn kết, thống nhất, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, khai thác hiệu quả các nguồn lực, chăm lo cho con người phát triển toàn diện; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ XI đã đề ra, xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

Ngay sau Đại hội này, tất cả các tổ chức đảng từ tỉnh đến chi bộ nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong toàn Đảng bộ và tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân trong tỉnh về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Đại hội.

Kính thưa toàn thể các đồng chí tham dự Đại hội,

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, một số đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá X đã nghỉ hưu hoặc không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội chân thành cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí trong nhiệm kỳ qua và chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Đại hội trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, trân trọng cám ơn đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên  Bộ Chính trị-Bí thư Trung ương Đảng-Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và đại diện các ban đảng và Văn phòng Trung ương Đảng đã trực tiếp tham dự và hướng dẫn, chỉ đạo trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Đại hội xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các khoá, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động đã quan tâm theo dõi, động viên, cổ vũ và dành cho Đại hội những tình cảm tốt đẹp nhất.

Đại hội chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cùng với đồng bào trong tỉnh, với ý thức trách nhiệm cao và tình cảm sâu sắc trước Đảng bộ tỉnh, đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến chân thành, thẳng thắn, đóng góp trí tuệ nhằm bổ sung, xây dựng các văn kiện Đại hội, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt biểu dương toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các ban, ngành trong tỉnh; cán bộ, chiến sĩ đã tận tình phục vụ và bảo vệ Đại hội thành công tốt đẹp.

Đại hội xin chân thành cám ơn các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương đã theo dõi và đưa tin về Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, kính chúc các đồng chí lãnh đạo và đại diện các cơ quan Trung ương, các vị khách quý, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động và toàn thể đại biểu dự Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi trong công tác và cuộc sống.

Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh, ý chí thống nhất và đoàn kết của Đảng bộ, của toàn quân và nhân dân trong tỉnh; chúng ta chắc chắn rằng: sẽ triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XI.

Với tinh thần đó, tôi xin long trọng tuyên bố: bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xin trân trọng cám ơn.

.
.
;
.
.