Rà soát nhanh việc hỗ trợ trường hợp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Cập nhật lúc 11:00, Thứ Bảy, 03/10/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh về việc thực hiện công tác rà soát tình hình hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại địa phương (đủ điều kiện được hỗ trợ nhưng chưa được giải quyết), trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Lao động - thương binh và xã hội) xem xét, quyết định theo quy định, hoàn thành trước ngày 10/10/2020; địa phương nào chậm trễ trong việc tham mưu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; đối với các trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, có văn bản trả lời theo quy định nhằm hạn chế tình trạng doanh nghiệp, người dân có đơn thư phản ánh, kiến nghị nhiều lần.

Trong văn bản chỉ đạo cũng nêu rõ, các trường hợp đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo quy định nếu chưa thực hiện xong các địa phương cần khẩn trương hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội đôn đốc các địa phương rà soát, tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định hiện hành, đảm bảo tính công khai, minh bạch, chống trùng lặp…

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; giao Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội kiểm tra, rà soát trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định hiện hành. Sau ngày 10/10/2020, Sở Lao động - thương binh và xã hội sẽ không nhận và giải quyết hồ sơ của các huyện, thành phố gửi. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/10/2020.

Vân Nam

 

 

.
.
;
.
.