Giới thiệu nhân sự bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI

Cập nhật lúc 14:57, Thứ Năm, 15/10/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Tiếp tục chương trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, chiều nay 15-10, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tờ trình về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trình bày tờ trình. Ảnh: Huy Anh
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy trình bày tờ trình về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Huy Anh

Theo đó, nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được xây dựng trên phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh. Đó là những đồng chí tiêu biểu về uy tín, năng lực, phẩm chất đạo đức, công tác và phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ; thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình của Đảng, dân chủ, công tâm, khách quan trong lựa chọn nhân sự. Phải trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích quốc gia, dân tộc; có đạo đức, lối sống trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Kiên quyết đấu tranh tư tưởng bè phái, cục bộ; không để người quen, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vun vén lợi ích cá nhân.

Đại biểu biểu quyết. Ảnh: Huy Anh
Đại biểu biểu quyết về số lượng nhân sự bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Ảnh: Huy Anh

Nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI phải là những đồng chí đảm bảo về tiêu chuẩn chuyên môn và lý luận chính trị, có trình độ chuyên môn đại học trở lên và lý luận chính trị cao cấp; có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo tốt; quy tụ được đoàn kết nội bộ; phát huy sức mạnh của tập thể, đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị, địa phương.

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI gồm 54 đồng chí (trong đó 53 đồng chí được xây dựng từ nguồn quy hoạch cán bộ trong tỉnh và 1 đồng chí được Trung ương điều động, tăng cường về). Tuy nhiên, tại Đại hội sẽ giới thiệu 59 đồng chí để bầu 52 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới; còn lại khuyết 2 đồng chí sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Vũ Hồng Văn
Đại tá Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo việc đóng góp ý kiến của các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trình bày tờ trình về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu dự Đại hội đã tiến hành thảo luận danh sách nhân sự Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI.

Trước đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Đại tá Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phương Hằng

.
.
;
.
.