Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045

Cập nhật lúc 21:55, Thứ Tư, 07/10/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Chiến lược phát triển ngành Chăn nuôi trong giai đoạn mới căn cứ trên quan điểm phát huy tiềm năng, lợi thế của các vùng sinh thái phát triển chăn nuôi toàn diện, hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với phát triển các chuỗi giá trị. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn sinh học, dịch bệnh, môi trường và an toàn thực phẩm đáp ứng thị trường trong nước và tăng cường xuất khẩu. Phát triển ngành Chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đồng thời đẩy mạnh chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi truyền thống theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, an toàn.

Mục tiêu đến năm 2030, sản xuất chăn nuôi trong nước thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trong khu vực. Cụ thể, mức tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2021-2025 đạt trung bình từ 4-5%/năm; giai đoạn 2026-2030 đạt trung bình từ 3-4%/năm. Định hướng đến năm 2030, tổng đàn heo cả nước đạt quy mô từ 29-30 triệu con, chăn nuôi trang trại, công nghiệp chiếm 70%. Tổng đàn gà đạt từ 500-550 triệu con, khoảng 60% nuôi công nghiệp. Trong chiến lược phát triển chăn nuôi cũng định hướng về các vật nuôi khác như: thủy cầm, đại gia súc, dê, cừu, thủy sản… Khuyến khích phát triển ngành Sản xuất thức ăn chăn nuôi, ngành Giết mổ và chế biến sản phẩm chăn nuôi.

Đến năm 2045, ngành Chăn nuôi là ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại và được công nghiệp hóa ở hầu hết các khâu từ sản xuất đến chế biến, bảo quản đến kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hầu hết các sản phẩm chăn nuôi gồm: thịt, trứng, sữa đều được sản xuất trong các cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học và thân thiện với môi trường; 100% sản phẩm thịt gia súc, gia cầm hàng hóa được cung cấp từ các cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp…

Quyết định cũng đưa ra các giải pháp đồng bộ để phát triển ngành Chăn nuôi trong giai đoạn tới từ chính sách đất đai; chính sách tài chính và tín dụng; chính sách thương mại; khuyến nông và thông tin tuyên truyền; nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và môi trường...

Tại Đồng Nai, ngoài chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh cũng đã ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2020-2025. Danh mục gồm 24 loại cây trồng chủ lực và 5 sản phẩm chăn nuôi gồm sản phẩm chăn nuôi trên cạn có heo, gà; sản phẩm chăn nuôi dưới nước có tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh, cá.      

           Bình Nguyên

.
.
;
.
.