Thực hiện 64 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

Cập nhật lúc 23:21, Thứ Hai, 28/09/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Giai đoạn 2016-2019, Sở LĐ-TBXH đã chủ trì tổ chức xây dựng và phê duyệt thực hiện 64 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo gồm: dự án nuôi dê, dự án nuôi bò, dự án nuôi gà... Các dự án này có sự tham gia của hơn 3 ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Kinh phí thực hiện các dự án này là hơn 53 tỷ đồng trong đó ngân sách tỉnh là hơn 32,6 tỷ đồng, đồng thời các hộ tham gia dự án đóng góp hơn 20,7 tỷ đồng.

 Qua thực hiện các dự án này, đã có 1.789 hộ nghèo thoát nghèo.

Văn Truyên

.
.
;
.
.