Thảo luận, cho ý kiến lần cuối các nội dung trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Cập nhật lúc 18:59, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Chiều 15-9, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) không thường kỳ đã diễn ra để thảo luận, cho ý kiến lần cuối đối với các nội dung trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo nghị quyết Đại hội và dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; dự thảo báo cáo kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, cho ý kiến vào việc tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của đại biểu tại Đại hội các Đảng bộ trực thuộc tỉnh và ý kiến của Bộ Chính trị vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường cho biết, thời gian qua Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Trung ương. Dự thảo các văn kiện đã được lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; ý kiến của các tổ chức Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị- xã hội các cấp; ý kiến của cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và các bộ, ngành Trung ương. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã có ý kiến đối với các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đến nay, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã dự thảo lần 9; nghị quyết Đại hội dự thảo lần 3. Bên cạnh đó, dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã được điều chỉnh nhiều lần trước khi xin ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Đại hội các Đảng bộ trực thuộc tỉnh và ý kiến của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến lần cuối vào các văn kiện và nội dung của Đại hội, nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Những ý kiến tại hội nghị này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh ghi nhận và tiếp thu. Đồng thời rà soát lại các văn kiện Đại hội, sau đó nhanh chóng tiến hành in ấn văn kiện để phục vụ công tác đại hội.

Thời gian từ nay đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 không còn nhiều, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban TVTU và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khẩn trương rà soát công việc, tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị, tổ chức và tuyên truyền để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin và ảnh: Phương Hằng

 

.
.
;
.
.