Nâng cao năng lực thực hiện chương trình giảm nghèo

Cập nhật lúc 23:24, Thứ Hai, 28/09/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Theo thống kê của Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh, giai đoạn 2015-2020, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh đã tổ chức 46 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo. Tham gia tập huấn, hơn 7 ngàn lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo đã được tham quan thực tế một số mô hình giảm nghèo tiêu biểu trong tỉnh, hướng dẫn các chính sách, dự án, hoạt động thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phương pháp chuyển đổi đo lường từ nghèo đơn chiều sang nghèo tiếp cận đa chiều do Trung ương hướng dẫn, kết hợp bổ sung một số chuyên đề, chính sách mới của địa phương.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh còn biên tập tài liệu tập huấn và phát hành 5,6 ngàn cuốn tài liệu cấp cho cán bộ, công chức thực hiện công tác giảm nghèo cấp tỉnh, huyện, xã.

Sông Thao

.
.
;
.
.