Miễn đóng đoàn phí Công đoàn đối với đoàn viên có thu nhập thấp

Cập nhật lúc 15:24, Thứ Sáu, 07/08/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 771/TLĐ về việc miễn đóng đoàn phí Công đoàn đối với đoàn viên có thu nhập thấp.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý tặng quà cho công nhân khó khăn, bị giảm thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý tặng quà cho công nhân khó khăn, bị giảm thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Theo đó, đoàn viên Công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức thu nhập nêu trên. Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 áp dụng đến hết thời điểm 31-12-2020.

Hiện có 3 nhóm đối tượng đang được miễn đóng đoàn phí công đoàn gồm: đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 1 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí; đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 1 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó cũng không phải đóng đoàn phí và đoàn viên Công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19...

Lai Mai

.
.
;
.
.