Xây dựng du lịch Đồng Nai trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng

Cập nhật lúc 21:25, Thứ Hai, 13/07/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Ngày 13-7, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Du khách tham quan các điểm du lịch
Du khách tham quan các điểm du lịch

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển du lịch của tỉnh là tập trung các nguồn lực xây dựng du lịch Đồng Nai trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhiều ngành, nhiều lĩnh vực cùng phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng thời, xây dựng thương hiệu du lịch Đồng Nai là du lịch sinh thái. Quản lý, khai thác tiềm năng phát triển du lịch, lợi thế để xây dựng sản phẩm du lịch, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo cho người dân địa phương. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển du lịch; thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đồng Nai...

Kế hoạch đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân về lượt khách tham quan và lưu trú 13%/năm trở lên; doanh thu từ du lịch đạt 18%/năm trở lên trong giai đoạn 2021-2025. Đến năm 2025, doanh thu từ du lịch khoảng 3.800 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng bình quân về lượt khách tham quan và lưu trú đạt từ 8% trở lên. Doanh thu từ du lịch đạt 14%/năm trở lên. Đến năm 2030, doanh thu từ du lịch khoảng 7 ngàn tỷ đồng...

Để đạt mục tiêu trên, kế hoạch đề ra các nội dung và giải pháp thực hiện gồm: huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch; phát triển và đa dạng hóa thị trường khách du lịch...

Bảo Hân

.
.
;
.
.