Phấn đấu hoàn thành tỉnh nông thôn mới nâng cao vào năm 2025

Cập nhật lúc 21:56, Thứ Sáu, 24/07/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, Đồng Nai đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ về đích nông thôn mới nâng cao với 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25% xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Riêng H.Xuân Lộc được chọn làm thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, các địa phương trên địa bàn Đồng Nai đang tập trung toàn lực đẩy mạnh phát triển nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, các tiêu chí về nâng cao thu nhập cho nông dân; tiêu chí về môi trường, đặc biệt là về cảnh quan nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự… tiếp tục được chú trọng thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 43 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bình Nguyên

.
.
;
.
.