Lắp đặt 540 vị trí quan trắc môi trường

Cập nhật lúc 20:55, Thứ Tư, 22/07/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Sở TN-MT, tính đến nay, Đồng Nai có 540 vị trí quan trắc các thành phần của môi trường như: nước mặt, nước dưới đất, không khí và môi trường đất. Mỗi trạm có nhiều vị trí quan trắc và đều truyền kết quả trực tuyến về Trung tâm Quan trắc môi trường (thuộc Sở TN-MT) thường xuyên.

Dự kiến trong giai đoạn 2020-2025, Đồng Nai sẽ có thêm 94 vị trí quan trắc môi trường. Trong số đó, có 4 trạm quan trắc nước mặt tự động tại 4 vị trí trên sông Đồng Nai đoạn từ hồ Trị An đến TP.Biên Hòa, tiếp nhận 1 trạm từ dự án Thủy lợi Phước Hòa; 2 trạm quan trắc không khí tự động cố định, 1 trạm quan trắc không khí tự động di động (xe quan trắc).

Bên cạnh đó, tỉnh lắp đặt 6 trạm quan trắc nước mặt gồm 5 trạm trên sông Đồng Nai và 1 trạm trên sông Thị Vải theo dự án Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy; hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành thiết bị quan trắc tự động nước thải tại 25 khu xử lý nước thải trong các khu công nghiệp. Ngoài ra, khu vực phụ cận sân bay Biên Hòa có 11 vị trí quan trắc chất độc hóa học/dioxin, 1 vị trí quan trắc không khí nhằm theo dõi hàm lượng dioxin và mức độ lan tỏa ra môi trường.

Việc đầu tư lắp đặt các trạm, vị trí quan trắc môi trường tự động nhằm giám sát thường xuyên chất lượng môi trường tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao; kịp thời khoanh vùng và xử lý khi có sự cố môi trường đất, nước, không khí.

Hoàng Lộc

.
.
;
.
.