Cây đại thụ quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật lúc 21:24, Thứ Năm, 09/07/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là hiện thân của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, luật sư đã tập hợp xung quanh mình rất nhiều các nhân sĩ, trí thức nổi tiếng, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc nhằm đấu tranh vì độc lập tự do thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của đồng bào.

Ông Huỳnh Vạn Lý, nguyên Bí thư báo chí Phủ chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam trong bài viết có tựa đề Hiện thân của tinh thần đoàn kết cho biết: Trong Ủy ban Trung ương Mặt trận và Hội đồng cố vấn, có đủ các tầng lớp nhân sĩ, tôn giáo. Mỗi lần tiếp xúc với ai về các vấn đề quan trọng, Nguyễn Hữu Thọ đều tham khảo các ý kiến rất kỹ. Đó là lý do giải thích vì sao đã có rất nhiều nhân sĩ, trí thức nổi tiếng, các chức sắc tôn giáo, những người có uy tín cao trong cộng đồng các dân tộc đã thoát ly ra vùng kháng chiến. Cá biệt, có những người như cụ Lâm Văn Tết, nguyên là Chủ tịch Liên đoàn chống cộng, vì sức hút của luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã lên đường ra chiến khu. Khi ấy, có rất nhiều ý kiến đề nghị với luật sư là phải cảnh giác với những người chống đối trước đây, luật sư đã trả lời rằng như vậy là chưa hiểu hết. Bởi những người có sai lầm trước đây đã nhận ra sai lầm đó, vậy nên họ mới dám từ bỏ thành phố ra vùng giải phóng.

Những năm cuối đời, vì tuổi cao, sức yếu, luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã không đồng ý đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thế nhưng khi đoàn đại biểu miền Nam xin gặp và với đề nghị tha thiết, luật sư đã nói rằng nếu Đảng đề nghị ông, ông có thể xin nghỉ vì tuổi cao, sức yếu, nhưng nhân dân đề nghị ông, ông phải chấp hành.

Cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, đã đánh giá về công lao của luật sư Nguyễn Hữu Thọ đối với đại đoàn kết dân tộc: “Lòng mong muốn của anh Ba là làm sao phấn đấu cho tổ chức Mặt trận thực sự là nơi hội tụ trí tuệ, sáng kiến của các tầng lớp Nhân dân, là một trung tâm đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước không phân biệt thành phần xã hội, quá khứ, chính kiến, tôn giáo, dân tộc…”.

T.K

.
.
;
.
.