176 cán bộ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận

Cập nhật lúc 14:57, Thứ Ba, 14/07/2020 (GMT+7)
Các đji biểu
Các đại biểu dự lễ khai mạc

(ĐN)- Trong các ngày: từ 13 đến 17-7, 176 cán bộ mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2020 do Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức.

Tham gia lớp tập huấn, các cán bộ mặt trận được tìm hiểu 15 chuyên đề liên quan đến công tác MTTQ các cấp, nhất là cấp cơ sở, như: hệ thống chính trị ở Việt Nam; những nội dung cơ bản của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” và công tác định hướng dư luận xã hội, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân trong tình hình hiện nay; những vấn đề cơ bản về tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam; nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước đề nghị các cán bộ mặt trận tham gia lớp tập huấn nghiên cứu kỹ các chuyên đề, gắn với thực tiễn từ cơ sở, đề xuất những giải pháp hay để tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ các cấp phát động.

Nguyệt Hà

.
.
;
.
.