118 doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Cập nhật lúc 20:52, Thứ Tư, 29/07/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Tính đến thời điểm này, đã có 118 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đã phục hồi sản xuất và hơn 58,3 ngàn lao động đã trở lại làm việc. Trong đó, có 96 doanh nghiệp đã trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường và 46.752 lao động đã trở lại làm việc không còn phải nghỉ cách nhật.

Theo thống kê của Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, dịch bệnh Covid-19 đã làm 204 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, đến lúc này số doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh chiếm tỷ lệ 58% số doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Cụ thể có 96 doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường, chiếm tỷ lệ 47% doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Có 22 doanh nghiệp đang hoạt động trở lại nhưng với công suất dự kiến chỉ đạt từ
30-50%, số doanh nghiệp vẫn phải cho người lao động nghỉ việc thứ sáu và thứ bảy, hoặc chia ca làm việc luân phiên này chiếm tỷ lệ 11% doanh nghiệp bị ảnh hưởng.           

   Hương Giang

.
.
;
.
.