Góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX

Cập nhật lúc 14:09, Thứ Tư, 24/06/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 24-6, tại Hà Nội, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố nhằm góp ý kiến vào dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung chủ trì điểm cầu Đồng Nai
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Điều lệ MTTQ Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam thông qua ngày 20-9-2019 gồm 8 chương 37 điều. Đây là sự kế tục và phát huy vai trò lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ. Ngày nay, MTTQ Việt Nam chủ trương phát huy truyền thống, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước nhằm huy động sức mạnh, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh…

Tại hội nghị, các điểm cầu đã đóng góp ý kiến xung quanh các nội dung: quyền và trách nhiệm của các tổ chức thành viên; việc quy định về tập hợp ý kiến, kiến nghị của thành viên, đảng viên, đoàn viên, nhân dân, kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; trách nhiệm của thành viên cá nhân trong tập hợp và phản ánh tình hình về lĩnh vực mình đại diện, hoạt động với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp…

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, việc tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam, nhằm thu thập nhiều ý kiến từ cơ sở để bổ sung hoàn thiện và ban hành Thông tri hướng dẫn thực hiện Điều lệ  trong thực tiễn.

Tin và ảnh: Nguyệt Hà

.
.
;
.
.