Đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Cập nhật lúc 16:31, Thứ Năm, 25/06/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Sau 3 ngày làm việc, trưa 25-6 Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Tới dự phiên bế mạc có đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban TVTU.

Lãnh đạo tỉnh tham dự phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh
Lãnh đạo tỉnh tham dự phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh

Tại phiên bế mạc, Đoàn chủ tịch đại hội đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, tại phiên họp này đã bầu Ban thường vụ Đảng ủy Khối gồm 5 đồng chí; đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng tiếp tục tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Đoàn Thị Thu Thủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối được bầu làm Phó bí thư Đảng ủy Khối. Đồng thời bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối gồm 4 đồng chí; đồng chí Lê Thanh Thơ tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, khóa IX nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 18 đại biểu chính thức.

Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt đại hội

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Bầu ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đề ra. Đại hội đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 ra mắt đại hội
Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XI ra mắt đại hội

Theo đó, nhiệm vụ cơ bản của nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của toàn tỉnh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Khối. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tập trung chỉ đạo xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa IX tặng hoa, quà cho các đại biểu tham dự cấp ủy khóa mới
Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa IX tặng hoa, quà cho các đại biểu thôi tham gia cấp ủy khóa mới

Đại hội cũng đã thống nhất thực hiện 2 lĩnh vực đột phá và 10 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo đó, các lĩnh vực đột phá là, tập trung lãnh đạo việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối; Tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ khối. 

Để thực hiện có hiệu quả phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và các lĩnh vực đột phá của nhiệm kỳ mới, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối và các cấp ủy cơ sở, nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm được tổ chức Đảng tin tưởng giao cho, chủ động tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng thời, có kế hoạch tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, đưa Nghị quyết vào thực tế ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chỉ tiêu ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tin: Phương Hằng, ảnh: Huy Anh

.
.
;
.
.