Trình tự thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cập nhật lúc 20:18, Chủ Nhật, 10/05/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tại cuộc họp thống nhất các nội dung kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng, hỗ trợ đúng đối tượng, không để bỏ sót đối tượng nhưng tuyệt đối không để xảy ra vấn đề trục lợi, tiêu cực khi thực hiện hỗ trợ người dân.

Người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nộp đơn đề nghị được hỗ trợ tại UBND P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa. Ảnh: Khánh Lộc)
Người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nộp đơn đề nghị được hỗ trợ tại UBND P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa. Ảnh: Khánh Lộc

Theo kế hoạch hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trình tự thực hiện việc hỗ trợ với từng đối tượng như sau:

Đối với người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không lương, cần làm hồ sơ đề nghị theo mẫu. Doanh nghiệp có trách nhiệm lập danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ không hưởng lương đáp ứng điều kiện theo quy định. Tổ chức Công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) xác nhận danh sách này.

Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của NLĐ theo quy định và gửi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ đề nghị đến UBND huyện, thành phố nơi đặt trụ sở. Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND huyện, thành phố thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở LĐ-TBXH.

Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở LĐ-TBXH tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Việc chi trả hoàn thành trong tháng 5-2020.

Đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng trong năm 2020 do cơ quan thuế thực hiện quản lý, thực hiện làm hồ sơ đề nghị theo mẫu, gửi UBND cấp xã. Trong 5 ngày, UBND xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh, niêm yết công khai, tổng hợp, báo cáo gửi chi cục thuế. Trong 2 ngày làm việc, chi cục thuế huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND huyện, thành phố.

Trong 3 ngày, UBND huyện, thành phố trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở LĐ-TBXH. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở LĐ-TBXH tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện hỗ trợ.

Đối với NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, tiến hành làm hồ sơ đề nghị theo mẫu gửi UBND cấp xã. UBND cấp xã sẽ rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện. UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh trong 2 ngày làm việc. Sau khi nhận đủ hồ sơ, trong 3 ngày làm việc, Sở LĐ-TBXH tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Đối với NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm, thực hiện làm hồ sơ đề nghị theo mẫu, gửi UBND cấp xã sau ngày 15-5 và 15-6. Trường hợp NLĐ có nơi thường trú và tạm trú không ở trong tỉnh Đồng Nai, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo kế hoạch của UBND tỉnh và ngược lại.

Trong 5 ngày làm việc, UBND cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách NLĐ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị, xã hội, công khai với cộng đồng dân cư, niêm yết công khai danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ trong 2 ngày làm việc. Sau đó tổng hợp danh sách NLĐ đủ điều kiện gửi UBND cấp huyện.

Trong 2 ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở LĐ-TBXH. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở LĐ-TBXH sẽ tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 3 ngày làm việc.

Đối với người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, chống trùng, tổng hợp, thẩm định, xác nhận danh sách đối tượng trình UBND cấp huyện trong 3 ngày làm việc. UBND cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt danh sách, trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở LĐ-TBXH trong 3 ngày làm việc. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở LĐ-TBXH sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 2 ngày làm việc. Thời gian chi trả hỗ trợ trước ngày 15-5.

Hạnh Dung

 

.
.
;
.
.