Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật lúc 20:14, Thứ Sáu, 08/05/2020 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), sáng 8-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc".

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 68 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại Đồng Nai, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tham dự.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời của Người đã cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta vượt qua muôn vàn khó khăn, đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời vì độc lập dân tộc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, vì hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Người là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa dân tộc Việt Nam ta với tinh hoa văn hóa nhân loại, là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, của nền hòa bình, tình hữu nghị giữa các dân tộc trên toàn thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người gắn liền với những bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đất nước và dân tộc Việt Nam ta đã không ngừng phát triển lớn mạnh. Nước ta đang tiếp tục đứng trước nhiều cơ hội lớn, tuy nhiên cũng gặp không ít khó khăn và thách thức. Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, càng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta càng phải thấm nhuần sâu sắc và học tập thật tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta phải tiếp tục giữ vững, kiên định, vận dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn sinh động của đất nước và thế giới hiện nay.

Với tinh thần thảo luận dân chủ, khách quan và khoa học, các đại biểu dự hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Đồng thời đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đặc biệt nhấn mạnh giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, Đảng cần phải thường xuyên tiến hành công tác xây dựng, chỉnh đốn, chăm lo, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, lấy đó làm hạt nhân đoàn kết toàn dân, thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chống chủ nghĩa cơ hội, cá nhân, vị kỷ dưới mọi hình thức.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, sự nghiệp cách mạng vĩ đại và tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện mục tiêu cao cả: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân để xứng đáng là "công bộc của nhân dân" như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Công Nghĩa

.
.
;
.
.