Xây dựng dự án Sàn giao dịch thương mại điện tử Đồng Nai

Cập nhật lúc 07:21, Thứ Hai, 20/04/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Đó là một trong những nội dung nằm trong chương trình Phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2020 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai 7 nội dung thực hiện phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh gồm: hoạt động xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại điện tử, trong đó có hoạt động xây dựng dự án Sàn giao dịch thương mại điện tử Đồng Nai; công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao kiến thức về thương mại điện tử; công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, còn có hoạt động phát triển các sản phẩm, giải pháp thương mại điện tử; công tác tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động; hợp tác quốc tế về thương mại điện tử của tỉnh.

Đối tượng được hỗ trợ là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh và cá nhân có hoạt động ứng dụng hoặc hỗ trợ hoạt động ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

Mức hỗ trợ, thủ tục tham gia chương trình để được hỗ trợ, lập dự toán, thanh toán được thực hiện dựa trên Quy chế quản lý và thực hiện chương trình Phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và các quy định của pháp luật hiện hành...

Hải Quân

.
.
;
.
.