Kế hoạch triển khai thực hiện bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ

Cập nhật lúc 21:36, Thứ Sáu, 20/03/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược và chương trình quốc gia về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Đồng Nai năm 2020 vừa được Ban thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh ban hành.

Kế hoạch nêu rõ các yêu cầu: Hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2020, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2018-2020.

Theo yêu cầu của kế hoạch, phải đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, tổ chức thanh, kiểm tra và tăng cường công tác phối hợp liên ngành về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tiếp tục duy trì và nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, nội dung thực hiện phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với nhiệm vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đặt ra.

Lâm Viên

.
.
;
.
.